17 września 2019, IBC GROUP Central Europe Holding S.A. zbada innowacyjne rozwiązania w kontekście problemów osób niepełnosprawnych

16 września 2019 r. IBC GROUP Central Europe Holding S.A. podpisała umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację badania innowacyjnych rozwiązań w kontekście problemów osób niepełnosprawnych.

Badanie ma na celu zidentyfikowanie konkretnych problemów/barier napotykanych przez różne grupy osób niepełnosprawnych we wszystkich obszarach życia i funkcjonowania w społeczeństwie, które mogą zostać rozwiązane/usunięte lub zmniejszone dzięki innowacyjnych rozwiązaniom o charakterze technicznym/technologicznym.

Realizacja badania potrwa do marca 2020 r.