26 kwietnia 2019, IBC GROUP Central Europe Holding S.A. zawarła umowę z Ministerstwem Spraw Zagranicznych na wykonanie badania ewaluacyjnego

26 kwietnia 2019 r. IBC GROUP Central Europe Holding S.A zawarła umowę z Ministerstwem Spraw Zagranicznych na realizację badania ewaluacyjnego pt. „Ewaluacja polskiej współpracy rozwojowej: Działania informacyjne i promocyjne realizowane w ramach WPWR 2016-2020” Badanie będzie realizowanie do końca września 2019 r.

Głównym celem badania jest ocena funkcjonowania i efektów przeprowadzonych działań informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych w poszczególnych obszarach aktywności PWR (informacja, edukacja globalna, promocja), mająca wspomóc projektowanie i realizację inicjatyw w ramach nowego programu wieloletniego.

Raport końcowy będzie zawierał rekomendacje, które wzmocnią wizerunek Polski jako kraju aktywnego w działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju na świecie i wartościowego partnera posiadającego stabilne perspektywy rozwoju. Zostanie opracowany również wzorcowy szczegółowy scenariusz kampanii informacyjno-promocyjnej polskiej współpracy rozwojowej oraz artykuł informacyjny nt. inicjatyw informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych realizowanych w ramach polskiej współpracy rozwojowej.

Dodatkowe informacje na temat badania znajdą Państwo na stronie polskiej pomocy.