29 lipca 2016, IBC GROUP S.A. zakończyło kolejną edycję badania inwestorów zagranicznych w Małopolsce

Z przyjemnością informujemy, że zakończyliśmy prace w ramach projektu realizowanego na zlecenie Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego, działającego w strukturach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Zrealizowane badanie miało na celu określenie wielkości i struktury inwestycji zagranicznych na terenie województwa małopolskiego w 2014 roku. Ponadto, na podstawie wyników badań inwestorów z lat ubiegłych, określona została zmiana wielkościowa struktury inwestycji zagranicznych, ze wskazaniem podregionów w województwie małopolskim przyciągających najwięcej inwestycji, jak i tych, w których inwestycje zagraniczne lokowane są najrzadziej. Uzyskane wyniki w zakresie działalności  przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym w Małopolsce zostały odniesione do tendencji, jakie wynikają z całego badanego okresu, tj. od roku 1989. Projekt realizowany był wspólnie z partnerami z Fundacji Instytut Przedsiębiorczości i Rozwoju Regionalnego.

Raport „ Inwestorzy Zagraniczni w Małopolsce w 2014 roku” dostępny jest na stronach internetowych Centrum Business in Małopolska. Zachęcamy Państwa do lektury.