12 lipca 2022, IBC GROUP S.A. zrealizuje kolejne badanie w obszarze KIS dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

IBC GROUP Central Europe Holding S.A. zawarła umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na przeprowadzenie badania „Analiza łańcuchów wartości w obszarach Krajowej Inteligentnej Specjalizacji”.

Zamówienie obejmuje wykonanie prac badawczych i analitycznych na potrzeby projektu pozakonkursowego pn. Monitoring Krajowej Inteligentnej Specjalizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (podziałanie 2.4.2 POIR). Projekt jest realizowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii w partnerstwie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

Celem projektu jest stworzenie i wdrożenie systemu monitorowania i ewaluacji Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS), obejmującego między innymi ich weryfikację i aktualizację w procesie tzw. przedsiębiorczego odkrywania oraz analizy dostępnych danych statystycznych i wyników badań.

Zamówienie obejmie cztery moduły: Analizę danych zastanych dotyczących handlu międzynarodowego, badanie ilościowe przedsiębiorstw, analizę danych zastanych dotyczących dostawców, towarów i usług w projektach PO IR oraz konsultacje eksperckie wyników badania w Grupach Roboczych ds. KIS.

Badanie zostanie zakończone w II kwartale 2023 r.