31 października 2022, IBC Advisory S.A. zrealizuje badanie rynku usług telekomunikacyjnych dla UKE

IBC Advisory Spółka Akcyjna w dniu 31 października 2022 r. zawarła ze Skarbem Państwa – Urzędem Komunikacji Elektronicznej umowę, której przedmiotem jest przeprowadzenie badania w zakresie funkcjonowania rynku usług telekomunikacyjnych. Umowa zawarta została z terminem realizacji do końca bieżącego roku. Łączna wartość umowy wynosi 0,36 mln złotych brutto. 

W ramach kontraktu Konsorcjum IBC Advisory S.A. oraz CBM Indicator Sp. z o.o. zajmie się również przygotowaniem raportów oraz rekomendacji, które opracuje dla regulatora rynku. Konsorcjum dostarczy także na okres dwóch lat przeglądarkę danych do samodzielnej  analizy przez zespoły eksperckie Zamawiającego.

„Głęboko wierzę, że nasze rozwiązania będą stanowić istotne wsparcie w działalności UKE. Metodologia badawcza IBC Advisory S.A. i rozwiązania realizacyjne naszego partnera CBM Indicator Sp. z o.o. pozwolą pozyskać odpowiedzi na kluczowe pytania, stawiane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. Zapewnienie UKE wysokiej jakości wiedzy z rynku pozwoli jeszcze skuteczniej zaplanować przyszłe działania. Będziemy wspierać UKE i zapewnimy najwyższy poziom client service. Cieszę się, że UKE to kolejny urząd administracji publicznej, który objęty zostanie obsługą realizacyjną i posprzedażową przez IBC Advisory SA.” – powiedział Jakub Wróblewski, Wiceprezes Zarządu w IBC Advisory S.A. odpowiedzialny sektor publiczny.