17 sierpnia 2017, IBC GROUP Central Europe Holding S.A. podpisała umowę z Centralnym Ośrodkiem Informatyki

Po trwającym ponad pół roku postępowaniu przetargowym na „Wykonanie wartościowania stanowisk pracy” jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez IBC GROUP Central Europe Holding S.A.

Prace projektowe obejmą wykonanie około 180 opisów stanowisk pracy wraz z wartościowaniem, zbudowanie tabeli zaszeregowań, siatki płac zasadniczych oraz systemów premiowych dla pracowników. Po zakończeniu prac projektowych COI otrzyma również 24-miesięczną asystę polegającą na wartościowaniu nowopowstałych stanowisk pracy.

COI jest organizacją cyfrową, podległą Ministrowi Cyfryzacji. Została powołana do tworzenia usług przyjaznych obywatelowi. Wdrażane technologie cyfrowe pomagają nadążyć za rosnącymi potrzebami społecznymi oraz wzmacniają proces budowy społeczeństwa cyfrowego.