20 kwietnia 2017, IBC GROUP Central Europe Holding Spółka Akcyjna przeprowadzi badanie dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania publicznego IBC GROUP Central Europe Holding Spółka Akcyjna działającą w imieniu Konsorcjum utworzonego przez IBC GROUP oraz Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, zawarła w dniu 13 kwietnia 2017 r. umowę z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi na wykonanie usługi badawczej pt. „Włókiennictwo przyszłości – analiza rynku pracy w obszarze branży tekstylnej i odzieżowej w województwie łódzkim”

Celem badania jest analiza dostępności oraz struktury zasobu ludzkiego zaangażowanego do procesu produkcji w branżach tekstylnej i odzieżowej – stan obecny oraz projekcje na przyszłość.

Rozwój przemysłu tekstylnego na terenie województwa łódzkiego datuje się od wprowadzenia w 1820 zarządzenia Namiestnika Królestwa Polskiego Józefa Zajączkowskiego pozwalającego na lokalizację na terenach miejskich osad fabrycznych. Przeobrażenia, jakie wtedy nastąpiły w gospodarce regionu a właściwie w samej Łodzi, spowodowały, że nazywano ją „Ziemią Obiecaną”, a przemysł włókienniczy identyfikowano z Łodzią i okolicznymi miasteczkami.

Według danych z 2014 r. działalność w tej branży prowadzi co trzecie przedsiębiorstwo produkcyjne – udział ich wyniósł 32,7%. Dane te dowodzą o roli przemysłu włókienniczego w gospodarce regionu. Jego znaczenie jest duże w dalszym ciągu a władze samorządowe dostrzegają jego potencjał, co znajduje odzwierciedlenie w dokumentach strategicznych regionu łódzkiego. W „Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020” zakłada się, że ta gałąź przemysłu może stać się jedną z branż mających wpływ na budowę przewagi konkurencyjnej regionu łódzkiego.

Badanie zakończy się w lipcu br.