5 września 2019, IBC GROUP Central Europe Holding S.A. podpisała z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego umowę na badanie potrzeb kompetencyjnych i szkoleniowych

Badanie realizowane na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach projektu „Wspieranie procesów restrukturyzacji zatrudnienia w ramach konsolidacji uczelni”, którego celem jest podniesienie kompetencji osób objętych programem outplacementu i przygotowanie ich do zmian restrukturyzacyjnych w związku z realizowanym procesem konsolidacji uczelni.

Badanie ma umożliwić zidentyfikowanie rzeczywistych potrzeb oraz wskazać kierunki rozwoju wiedzy i umiejętności pracowników podmiotów konsolidowanych. W ramach badania IBC SA wybierze i opracuje odpowiednie metody i narzędzia, przeprowadzi badanie i przedstawi jego wyniki. Posłużą one do potwierdzenia lub odrzucenia potrzeb zgłaszanych przed podmioty konsolidowane, określenia skali problemu oraz sformułowania wniosków z przeprowadzonego badania, które będą podstawą do przedstawienia rekomendacji.

Badanie potrwa do IV Q 2021 r. Wartość zawartej umowy wynosi 1,6 mln PLN.