8 września 2023, IBC Advisory S.A. oceni efekty programów promocji zgodnych z założeniami Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

W ramach zawartej umowy zapewnimy Ministerstwu Rozwoju i Technologii wsparcie doradcze w ewaluacji i analityce projektu „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand”. Projekt ten jest odpowiedzią rządu na zidentyfikowane bariery ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw i ma na celu upowszechnianie przekazu o wysokiej jakości polskich markach produktowych oraz kontynuowanie działań przyczyniających się do umacniania pozytywnego wizerunku Polski i krajowej gospodarki na rynkach zagranicznych. Ocena ex-post projektu obejmie analitykę danych i ocenę osiągniętych efektów realizacji 12 branżowych programów promocji. Analizom poddany zostanie przebieg interwencji oraz logika i efekty jej oddziaływania. Dostarczymy Ministerstwu Rozwoju i Technologii wysokiej jakości dane oraz rekomendacje w obszarze zmian w kolejnych interwencjach wspierających internacjonalizację polskich firm.

„W Polsce funkcjonuje znaczna liczba instrumentów wspierających przedsiębiorstwa w zakresie eksportu, które są oferowane przez instytucje krajowe. Brak było do tej pory zewnętrznej oceny ich wspólnej efektywności w ujęciu ogólnokrajowym, która mogłaby zapobiec powielaniu programów promocyjnych, targów czy misji gospodarczych, a także zapewnić wsparcie w racjonalnym wykorzystaniu środków na promocję gospodarczą polskiego eksportu i gospodarki. Zrealizowane przez IBC badanie pozwoli ocenić skuteczność poszczególnych przedsięwzięć, a wnioski i nasze rekomendacje zaproponują Ministerstwu alternatywny i efektywny kierunek planowania kolejnych działań w zakresie internacjonalizacji” – powiedział Prezes IBC Emilian Kołodziej.