4 lutego 2021, Przedsiębiorco masz wpływ! Włącz się w proces kształtowania aktualnych i przyszłych Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

Każdy może mieć realny wpływ na kształt aktualnych i przyszłych Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu prowadzonym dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Badanie prowadzone jest w formie wywiadów pogłębionych, a grupa docelowa to przedsiębiorcy reprezentujący poszczególne KIS-y.

Celem badania jest identyfikacja potencjału społeczno-ekonomicznego polskich przedsiębiorców w obszarach obecnych KIS oraz wyłonienie nowych, potencjalnych obszarów specjalizacji.

Wiedza zdobyta dzięki pozyskanym opiniom posłuży do identyfikacji obszarów/dziedzin o wysokim potencjale innowacyjnym oraz wskazania najbardziej innowacyjnych przedsiębiorców, którzy zostaną następnie zaproszeni do udziału w kolejnych etapach Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania.

Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w badaniu i wyrażenia swojej opinii zapraszamy do kontaktu.

Katarzyna Marchewka – koordynator badania
e-mail: katarzyna.marchewka@ibc-group.pl
tel. +48 665 676 771