22 listopada 2023, Urząd Miasta Krakowa


Konsorcjum IBC Advisory SA, w skład którego weszły spółki CBM Indicator Sp. z o.o. i MWG Studio Sp. z o.o. zakończyło realizację Kompleksowych Badań Ruchu w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym 2023.

W ramach tego przedsięwzięcia pozyskano informacje dotyczące sposobu korzystania z infrastruktury transportowej od 21.087 osób z 10.000 gospodarstw domowych i 835 użytkowników parkingów park & ride. Prace przeprowadzono na terenie Krakowa i 35 ościennych gmin.

Dostarczyliśmy Krakowowi dane niezbędne dla efektywnego projektowania i wdrażania nowych rozwiązań i decyzji inwestycyjnych. Nasze dane pozwolą na zrozumienie i odtworzenie sposobów poruszania się mieszkańców ale również na prognozowanie przyszłych trendów i potrzeb w tym zakresie.

Pozyskane dane umożliwią weryfikację założeń Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Metropolii Krakowskiej, opracowanie komputerowego modelu transportowego i będą wspierać Kraków w dalszej budowie optymalnego systemu transportu publicznego. Dzięki naszym danym dalszy rozwój Miasta będzie oparty o zaktualizowane informacje statystyczne opisujące modele wykorzystania miejskiej infrastruktury komunikacyjnej.