20 listopada 2019, IBC GROUP Central Europe Holding S.A. opracuje system zarządzania kompetencjami pracowników i funkcjonariuszy KAS dla Ministerstwa Finansów

Spółka podpisała kolejny kontrakt w ramach projektu „Doskonalenie systemów i standardów zarządzania oraz obsługi klienta w administracji skarbowej” realizowanego przez Ministerstwo Finansów.

Głównym celem Projektu jest poprawa funkcjonowania KAS poprzez wdrożenie pilotażowe nowoczesnych rozwiązań w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi oraz poprawę kompetencji analitycznych i specjalistycznych pracowników KAS.

Projekt obejmie wsparciem pracowników komórek personalnych w izbach administracji skarbowej oraz kandydatów do pracy w tych komórkach, posiadających kompetencje niezbędne do wykonywania zadań w komórkach kadrowych, tj. w szczególności orientację strategiczną, umiejętności analityczne, skuteczność komunikacyjną, umiejętność poszukiwania informacji, a także pracowników ds. kadrowych i zarządzania strategicznego w Ministerstwie Finansów.

Umowa o wartości 1,35 mln PLN będzie realizowana do końca sierpnia 2020 r.