11 kwietnia 2024, Zawarcie umowy z Województwem Dolnośląskim na wykonanie badania dot. zapotrzebowania na zawody, kwalifikacje i umiejętności

IBC Advisory S.A. realizuje największe na Dolnym Śląsku badanie kompetencyjne pracowników przedsiębiorstw tego regionu. Zbadamy przeszło 4700 przedstawicieli dolnośląskich firm oraz 1800 pracowników, w tym największych liderów regionalnej gospodarki podbijających światowe rynki.

Zapytamy firmy o wyzwania w związku z transformacją technologiczną (cyfryzacja, automatyzacja, transformacja energetyczna), a także zdefiniujemy kluczowe umiejętności oraz kwalifikacje poszukiwane na regionalnym rynku pracy. Badanie ustali potrzeby pracowników w poszczególnych branżach w zakresie rozwoju umiejętności i pozyskiwania kwalifikacji formalnych. Badanie pomoże Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy we Wrocławiu ocenić strategie przedsiębiorstw, ich potrzeby kadrowe oraz określi poziom dopasowania kompetencyjnego pracowników do potrzeb regionalnego rynku pracy.