1 czerwca 2018, IBC GROUP Central Europe Holding S.A. zakończył I etap badania dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Pod koniec maja, we współpracy z Fundacją Rozwoju Badań Społecznych zakończyliśmy prace nad ewaluacją wdrażania sześciu programów sektorowych adresowanych do przedsiębiorców wybranych gałęzi gospodarki. Programy sektorowe uruchamiane są
w ramach Działania 1.2. Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, a ich celem jest wsparcie dużych przedsięwzięć B+R, istotnych dla rozwoju różnych sektorów gospodarki.
W grupie ewaluowanych programów sektorowych znalazły się: PBSE (sektor elektroenergetyczny), INNOTEXTILE (sektor włókienniczy), GAMEINN (przemysł gier wideo), INNOSBZ (sektor statków bezzałogowych), INNOSTAL (sektor stalowy)
i INNOTABOR (sektor produkcji taboru kolejowego).