16 lutego 2016, IBC GROUP Central Europe Holding S.A. Partnerem Badawczym Muzeum Narodowego w 2016 r.

IBC GROUP Central Europe Holding S.A. aktywnie wspiera działania z obszaru kultury i pielęgnowania tradycji narodowej. Są one ukierunkowane na szerokie i wielopłaszczyznowe wspieranie nie tylko twórców, ale także instytucji kultury i inicjatyw społecznych. Doceniając osiągnięcia Muzeum Narodowego w Warszawie i wpływ jego działalności, na rozwój kultury w kraju jak i poza jego granicami, Spółka na mocy zawartej umowy o współpracy, wesprze Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego, oddział Muzeum Narodowego w Warszawie w analizowaniu i mierzeniu potrzeb jego odbiorców.

Spółka jako przedsiębiorstwo prywatne angażuje się w politykę odpowiedzialności społecznej od przeszło dziesięciu lat. Działania w tym obszarze, realizuje zarówno lokalnie jak i centralnie. Zawarta umowa ma charakter równoważnej wymiany wzajemnej świadczeń.

Inwestowanie w sztukę i wspieranie kultury od zawsze stanowiło istotną część perspektywy, przez którą postrzegaliśmy biznes i wpływ naszej działalności na otoczenie. Sztuka nie tylko kształtuje naszą tożsamość, ale wspiera potencjał innowacyjny wszystkich jej aktorów oraz osób, na które wywiera wpływ. Dla Spółki IBC GROUP Central Europe Holding S.A. wspieranie i promowanie sztuki oraz instytucji kultury samo w sobie stanowi wartość dodaną, która w naszej ocenie, w długoterminowej perspektywie, prowadzi do poprawy jakości życia oraz wrażliwości społecznej” – powiedział Emilian Kołodziej, prezes zarządu Spółki.