17 stycznia 2022, Zakończyliśmy I edycję badań w ramach projektu Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II – branża telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa

I edycja badanie była realizowana od grudnia 2021. Celem badania było zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w branży telekomunikacja i cyberbezpieczeństwo, w tym określenie stanu i kierunków rozwoju kadr branży telekomunikacja i cyberbezpieczeństwo i związanego z nim zapotrzebowania na kompetencje oraz określenie krótko i średniookresowych wyzwań (horyzont 3 lat), przed jakimi stoi branża telekomunikacja i cyberbezpieczeństwo w wymiarze kompetencyjnym w związku ze zmianami społecznymi, gospodarczymi i technologicznymi.
W ramach I edycji przeprowadzono indywidualne i grupowe badania z ekspertami oraz ponad 1600 wywiadów ilościowych z pracodawcami i pracownikami branży.