16 października 2019, IBC GROUP Central Europe Holding S.A. partnerem badawczym Narodowego Banku Polskiego

IBC GROUP Central Europe Holding S.A.oraz CBM Indicator Sp. z o.o. podpisały z Narodowym Bankiem Polskim strategiczną umowę na 3-letnią ramową obsługę badawczą w zakresie realizacji badań ewaluacyjnych przygotowywanych przez NBP projektów edukacyjnych oraz badań społecznych dotyczących potrzeb z zakresu wiedzy ekonomicznej. Tym samym, IBC GROUP Central Europe Holding S.A. działająca wspólnie w Konsorcjum z CBM INDICATOR, jedną z najdłużej działających agencji badawczych w Polsce, zapewni Narodowemu Bankowi Polskiemu wsparcie badawcze  w obszarze realizacji projektów edukacyjnych. Wartość zawartej umowy wynosi blisko 1 mln zł.

Partnerstwo rozszerza obecność obu spółek tworzących konsorcjum w sektorze bankowym. IBC GROUP Central Europe Holding S.A.  posiada bogate, bo ponad 15-letnie doświadczenie w realizacji projektów dla sektora bankowo-finansowego. Firmy tworzące konsorcjum, w ramach niezależnej do tej pory działalności, realizowały projekty dla największych banków i instytucji finansowych w Polsce w zakresie m.in. doradztwa strategicznego, doradztwa w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi oraz badań społecznych i marketingowych. Rozwiązania badawcze i zaproponowane metodologie, które w poprzedzającym zawarcie umowy przetargu zostały ocenione najwyżej, są odpowiedzią na zaawansowane merytorycznie potrzeby banku centralnego.

Współpraca obu partnerów Konsorcjum zapewnia możliwość oferowania innowacyjnych produktów badawczych, a także poszerzenia oferty produktowej o nowe rozwiązania badawcze, co pozwoli jeszcze lepiej sprostać potrzebom Narodowego Banku Polskiego. Obie firmy tworzące konsorcjum łączy innowacyjne podejście do prowadzenia badań, zwłaszcza w obszarze ewaluacji i badań społecznych.

Jestem przekonany, że ta współpraca przyniesie wymierne korzyści Narodowemu Bankowi Polskiemu – powiedział Emilian Kołodziej prezes zarządu  IBC GROUP Central Europe Holding S.A.

To kolejna istotna umowa, zawarta w ostatnim kwartale przez IBC GROUP Central Europe Holding S.A. w sektorze publicznym. Łączna wartość zawartych umów osiągnęła poziom przeszło 5 mln.