14 marca 2015, IBC GROUP Central Europe Holding S.A. realizuje największe ogólnopolskie badanie pracowników polskiego wymiaru sprawiedliwości

Głównym celem badania będzie uzyskanie informacji niezbędnych do przeprowadzania analiz potrzeb szkoleniowych w obszarze szeroko rozumianego IT w jednostkach powiązanych z wymiarem sprawiedliwości w Polsce.


Zgromadzona wiedza stanowić będzie podstawę do wypracowania rekomendacji, mających na celu wskazanie pożądanych kierunków szkoleń w zakresie IT wśród pracowników wymiaru sprawiedliwości. W ramach projektu zostanie opracowany raport metodologiczny oraz narzędzia badawcze, przeprowadzone zostanie badanie pilotażowe oraz badanie właściwe. Na podstawie uzyskanych danych zostanie opracowana analiza oraz raport wraz z rekomendacjami.

Badanie, będzie realizowane na podstawie zawartej pomiędzy IBC GROUP Central Europe Holding S.A. a Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury umowy, której termin wykonania ustalony został na dzień 31 marca br.