8 grudnia 2017, IBC GROUP S.A. zakończyła I etap badania dla Ministra Zdrowia

30 listopada 2017 roku zakończyliśmy I etap badania dla Ministerstwa Zdrowia „Ocena realizacji Planów Działań w sektorze zdrowia”. Wyniki badania zostały zaprezentowane w czasie XV posiedzenia Komitetu Sterującego do spraw koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia.

Efektem prowadzonych analiz jest raport podsumowujący i oceniający 36 planów działań z 2015 i 2016 r., będących narzędziami koordynacji całego sektora zdrowia.

Zachęcamy do zapoznania się z efektami naszej pracy. Dokument dostępny jest na stronie Ministerstwa Zdrowia: Raport końcowy