Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Projekt: Analiza potrzeb szkoleniowych wdrażania do wymiaru sprawiedliwości nowoczesnych rozwiązań w obszarze IT


IBC Advisory S.A. w wyniku wygranego postępowania przetargowego przeprowadziła dla Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury kompleksową analizę potrzeb szkoleniowych w obszarze szeroko rozumianego IT w instytucjach wymiaru sprawiedliwości (wszystkich jednostkach tego sektora) w Polsce oraz opracowała rekomendacje operacyjne. Badanie zakończyło się w kwietniu 2015 r. i miało charakter ogólnopolski. Objęło swoim zasięgiem wszystkie rodzaje sądów i prokuratur w Polsce. W badaniu udział wzięło 139 sądów rejonowych (co stanowiło 49,1% wszystkich tego rodzaju jednostek w Polsce), 32 sądy okręgowe (co stanowiło 71,1% wszystkich tego rodzaju jednostek) oraz 10 sądów apelacyjnych (co stanowiło 90,9% ogółu). Badaniem objęto łącznie 23 216 pracowników wymiaru sprawiedliwości, ze wszystkich województw i apelacji. Nasz raport zawierał rekomendacje, które pozwoliły na wskazanie pożądanych kierunków szkoleń i rozwiązań w zakresie IT wśród pracowników wymiaru sprawiedliwości. Dzięki analizom IBC możliwe było zaprojektowanie zakresu szkoleń w obszarze IT dla pracowników wymiaru sprawiedliwości oraz eliminacji deficytów wiedzy z zakresu IT.