Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Projekt: Benchmarking Parków Technologicznych


W wyniku rozstrzygniętego przetargu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, zwróciła się do nas o przeprowadzenie usługi pn. Benchmarking Parków Technologicznych w Polsce. Projekt, zrealizowany został na podstawie metodyki zaproponowanej przez Agencję, zgodnie z którą, uwzględniał on specyfikę funkcjonowania tego typu podmiotów. Realizacja projektu, pozwoliła na dokonanie oceny czterech perspektyw działalności parków technologicznych: finansów, procesów wewnętrznych, interesariuszy (w tym klientów) oraz kreacji wiedzy i rozwoju. Projekt obejmował analizę stanu rozwoju parków technologicznych, ale również oceniał dynamikę ich rozwoju. W badaniu wzięło udział 19 parków technologicznych. W każdym z parków eksperci IBC GROUP Central Europe Holding S.A. przeprowadzili wywiady z kadrą zarządzającą, a także pozyskiwali dane od lokatorów i pracowników instytucji. Wnioski, konkluzje i wyniki badania, stały się podstawą do dyskusji nnad rolą i przyszłością rozwoju parków technologicznych w Polsce. Rezultaty projektu zostały zaprezentowane na konferencji PARP „Parki dziś i jutro. Co wynika z benchmarkingu parków technologicznych w Polsce?”, która miała miejsce 4 października 2012 r.