Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.

Projekt: Strategia rozwoju zasobów ludzkich


Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. poprosiła nas (2007 rok) o opracowanie strategii rozwoju zasobów ludzkich w PAIiIZ S.A. Celem strategii było uzyskanie efektu długotrwałej zmiany postaw i zachowań pracowników Agencji w taki sposób, aby świadomie i aktywnie angażowali się w realizację długofalowej strategii Agencji i dysponowali potrzebną do tego wiedzą, umiejętnościami i kwalifikacjami.

IBC GROUP Central Europe Holding S.A. w ramach strategii RZL PAIiIZ S.A. stworzyła system podnoszenia kwalifikacji pracowników PAIIZ S.A. przygotowujący ich do realizowania długofalowych celów oraz określiła kluczowe kwalifikacje potrzebne pracownikom w ich codziennej pracy. IBC GROUP Central Europe Holding S.A. opracowała zasady i sposób powiązania systemu podwyższania kwalifikacji z systemem motywacyjnym, dzięki czemu umożliwiła pracownikom uzupełnianie wiedzy w zaplanowany, systematyczny sposób. Ponadto określiła aktualne możliwości, poziom wiedzy i zbadała kwalifikacje pracowników.  W ramach projektu określone zostały również potrzeby szkoleniowe pracowników odpowiadające wymaganiom i celom strategicznym Spółki PAIiIZ S.A.

W efekcie realizacji umowy, powstał wysokiej jakości dokument strategiczny, określający kierunki rozwoju kapitału ludzkiego Agencji i jej bezpośredniego otoczenia.