Polskie Koleje Państwowe SA

Projekt: Obsługa ramowa Grupy PKP w zakresie świadczenia usług badań marketingowych


Od marca 2013 roku byliśmy partnerem badawczym jednej z największych grup kolejowych w Europie – Grupy Polskie Koleje Państwowe S.A., z którą posiadaliśmy przez ponad dwa lata, zawartą umowę ramową na dostawę usług w zakresie realizacji badań marketingowych dla spółek z Grupy PKP. Obsługa, którą świadczyliśmy na rzecz PKP obejmowała kompleksową realizację badań. Spółki z Grupy PKP zatrudniają w sumie blisko 85 tys. pracowników -specjalistów z branży transportowej, teleinformatycznej, energetycznej czy rynku nieruchomości. Pod względem liczby zatrudnionych, Grupa PKP jest drugim pracodawcą w Polsce. Umowa, która łączyła nas z PKP miała charakter długoterminowy. Obejmowała ona szeroki zakres analiz m.in. badania satysfakcji, badania segmentacyjne, badania potencjału nowych produktów, badania portali i wyszukiwarek internetowych jak również inne badania w obszarze szeroko rozumianego marketingu. Współpraca ta, niosła dla nas wiele wartości i na jej podstawie, wiele nauczyliśmy się. Dobrze rozumiemy, potrzeby dużych i zorganizowanych koncernów. Nasze sposoby działania, spójne są z procedurami administracyjnymi, zakupowymi i decyzyjnymi, charakterystycznymi dla dużych i kluczowych instytucji. Jako partner badawczy, działamy efektywnie, sprawnie i terminowo. Potwierdzeniem satysfakcji Grupy PKP ze współpracy z naszą firmą, było zawarcie do umowy ramowej aneksu, zgodnie z którego treścią, termin obowiązywania umowy uległ wydłużeniu.