Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi

Projekt: Branża transportowa, spedycyjna i logistyczna w województwie łódzkim. Rozwój a oddziaływanie na regionalny rynek pracy


Badanie „Branża transportowa, spedycyjna i logistyczna w województwie łódzkim.  Rozwój a oddziaływanie na regionalny rynek pracy” zostało zrealizowanie na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi w 2019 r.

Celem badania była próba odwzorowania najbardziej charakterystycznych cech rynku pracy w zakresie branży „transport, spedycja, logistyka”. Zbiorowość badaną stanowiły przedsiębiorstwa tej branży. Wyniki badania pozwoliły ustalić liczbę istniejących w tych przedsiębiorstwach stanowisk pracy, jak również ich strukturę kompetencyjną (ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk specjalistycznych). Oszacowany także został rozmiar oraz struktura zawodowa popytu na pracę zgłaszanego przez podmioty gospodarcze działające w omawianej branży. Oprócz tego, zebrane zostały informacje  o stanowiskach pracy, w odniesieniu do których najczęściej odczuwany jest deficyt kadry pracowniczej, jak również o tym, jakie są najistotniejsze umiejętności i kwalifikacje zawodowe poszukiwane przez pracodawców.

Zwieńczeniem badania był Raport końcowy zawierający: analizę zebranego materiału badawczego oraz syntetyczne wnioski z analizy zebranego materiału empirycznego, a także wynikające
z poszczególnych wniosków rekomendacje dotyczące konkretnych działań bądź kierunków realizacji regionalnej polityki zarządzania wiekiem osób pracujących. Wnioski z dokonanych analiz zostaną   skierowane do osób zaangażowanych w tworzenie oraz wdrażanie planów i strategii związanych z rozwojem branży transportowej, spedycyjnej i logistycznej w regionie łódzkim.