Centralny Ośrodek Informatyki

Projekt: Wartościowanie stanowisk pracy


Przedmiotem  projektu dla Centralnego Ośrodka Informatyki było wykonanie wartościowania wszystkich stanowisk pracy. Prace projektowe polegały na wykonaniu opisów stanowisk pracy  wraz z ich zwartościowaniem, zbudowaniem tabeli zaszeregowań, siatek płac zasadniczych oraz systemów premiowych dla pracowników.

W ramach pierwszego etapu prac wypracowano docelowy katalog stanowisk pracy, który porządkował zadania dla poszczególnych stanowisk oraz określał zakres odpowiedzialności. Wskazano również kluczowe kompetencje niezbędne dla poszczególnych stanowisk oraz opracowano ścieżki kariery dla stanowisk specjalistycznych.

Etap wartościowania stanowisk pracy pozwolił zdefiniować i ocenić wartość pracy na poszczególnych stanowiskach oraz zidentyfikować kryteria wartościowania i klucze analityczne.  Na podstawie naszych analiz, które objęły pracowników i przełożonych zbudowano kwestionariusze oceny oraz taryfikator. W kolejnym kroku wybraliśmy metody budowania tabeli wynagrodzeń oraz przeprowadziliśmy szkolenie instruktażowe. W wyniku realizacji projektu zbudowaliśmy Centralnemu Ośrodkowi Informatyki siatkę płac zasadniczych oraz opracowaliśmy system premiowy obejmujący wszystkich zatrudnionych w COI pracowników. Zaproponowane rozwiązania konsultowane były z liderami COI podczas warsztatów implementacyjnych.

a W ramach umowy zapewniliśmy Centralnemu Ośrodkowi Informatyki 12-miesięczną asystę merytoryczną posprzedażową polegającą na wartościowaniu nowopowstających w tym okresie stanowisk pracy.