Ministerstwo Finansów

Projekt: Opracowanie modelu kompetencji pracowników/funkcjonariuszy KAS


Projekt został zrealizowany dla Ministerstwa Finansów w 2020 r.

W ramach umowy:

  • opracowany został model kompetencji pracowników KAS
  • przeprowadzono pilotażową implementację modelu kompetencji
  • przeprowadzono szkolenia dla kadry kierowniczej i pracowników KAS
  • opracowano plan wdrożenie modelu kompetencji.

W celu realizacji projektu poddaliśmy analizie zgodnej z metodologią IBC Advisory S.A. szereg aktów prawnych i dokumentów strategicznych oraz materiałów dotyczących funkcjonowania Krajowej Administracji Skarbowej. Na podstawie analizy dokumentów oraz ankiet i wywiadów przeprowadzonych wśród pracowników KAS, opracowaliśmy raport zawierający katalog pożądanych zachowań pracowniczych, wartości organizacyjnych i kompetencji ogólnych. Raport oraz opracowany model kompetencji poddany został konsultacjom podczas warsztatów z przedstawicielami Ministerstwa Finansów.

W ramach projektu opracowano także narzędzia do badania kompetencji ogólnych i kierowniczych pracowników KAS oraz przeprowadzono wewnętrzną rekrutację na asesorów KAS oraz na analityków komórek personalnych KAS. Osoby wyłonione w rekrutacji zostały przeszkolone, a nabyta przez nich wiedza zweryfikowana i potwierdzona udzielonym przez IBC Advisory procesem certyfikacyjnym.