Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Projekt: Smart skills – ewaluacja potencjału i możliwości rozwoju kwalifikacji dla inteligentnej gospodarki


Projekt został zrealizowany dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w 2021 i 2022 r. Dotyczył problematyki Smart Skills, czyli umiejętności dla gospodarki inteligentnej. Realizacja badań zgodnie z metodologią IBC Advisory S.A. oraz założeniami PARP umożliwiła identyfikację kwalifikacji istotnych dla inteligentnych specjalizacji, a także ocenę podaży i popytu oraz deprywacji w zakresie zapotrzebowania na kwalifikacje istotne dla ich rozwoju. Prowadzone działania miały także na celu analizę interwencji publicznych i ocenę ich skuteczności w zakresie zaspokajania potrzeb inteligentnych specjalizacji w zakresie kwalifikacji.

W celu identyfikacji kwalifikacji oraz eksploracji zjawisk zachodzących w poszczególnych inteligentnych specjalizacjach przeprowadzone zostały kompleksowe badania obejmujące: analizy danych zastanych, 140 wywiadów z liderami przedsiębiorstw innowacyjnych i konsultacje z przedstawicielami interesariuszy.

Na podstawie wniosków z badań sformułowano rekomendacje adresowane do interesariuszy Krajowej Inteligentnej Specjalizacji: Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Ministerstwa Funduszy i Rozwoju Regionalnego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Ministerstwa Edukacji i Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Sieci Badawczej „Łukasiewicz”.