Urząd Komunikacji Elektronicznej

Projekt: Analiza funkcjonowania rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce oraz ocena preferencji konsumentów (edycja: 2022 rok)


Ogólnopolski pomiar został przeprowadzony dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Badanie obejmowało pogłębioną diagnozę opinii i potrzeb klientów indywidualnych, instytucjonalnych, rodziców i dzieci, a także osób o szczególnych potrzebach. Ogólnopolskie badania objęły ponad 3000 osób. Przeprowadzone analizy umożliwiły opis modeli kształtowania popytu na usługi telefonii stacjonarnej, mobilnej, dostępu do internetu i świadomości w zakresie cyberbezpieczeństwa. Diagnozie poddano także zakres wykorzystania usług Over the Top, sieci 5G, roamingu i IoT. Sportretowano aktualny kształt zachowań konsumenckich i opisano zmiany jakie w nich zaszły w trakcie pandemii Covid-19.

Wyniki badania podsumowano w prezentacjach analitycznych i dodatkowo przekazano je poprzez udostępnioną przeglądarkę on-line umożliwiającą prowadzenie dalszych analiz pracownikom Urzędu.

Poznaj rynek telekomunikacyjny widziany oczami klientów indywidualnych:

Kliknij w link

Poznaj ocenę rynku usług telekomunikacyjnych w perspektywie klientów instytucjonalnych: 

Kliknij w link